Κοντοσφύρης Χάρης
Kondosphyris Harris
Βιογραφικό

Ο Χάρης Κοντοσφύρης γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1965. Ξεκίνησε με ενασχόληση σπουδών σκηνοθεσίας στη Σχολή Χατζίκου, στην Αθήνα (1984-1987) και μετά σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1987-1993).
Παρουσίασε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης Δεσμός (Αθήνα, 1992). Συνεργάζεται στενά με την Γκαλερί Ζουμπουλάκη και Τεχνοχώρος στην Αθήνα, την Λόλα Νικολάου στην Θεσσαλονίκη και την Braggart gallery στην Λάρισα.
Από τα πρώτα του έργα χρησιμοποιεί υλικά κατασκευής, όπως τσιμέντο και βιομηχανοποιημένα σίδερα προτείνοντας την θέαση ως διαμεσολαβημένη ενέργεια. Χειρίζεται με ευελιξία τη φόρμα, τις χρωματικές διαβαθμίσεις και την υφή των υλικών του. Πολλές φορές τα έργα σχεδιάζονται in situ, ως εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν τον περιβάλλοντα χώρο. Σύντομα εντάσσει στη δουλειά του μορφές και υλικά που δείχνουν το ενδιαφέρον του για τις διαδικασίες της οπτικής αντίληψης και τη διαδραστική λειτουργία των έργων. Δημιουργεί κατοπτρισμούς και προοπτικές πολλαπλών ειδώλων( Έσοπτρα), που ενεργοποιούν τη συμμετοχή του θεατή στη λειτουργία του έργου. Συχνά αναπλάθει εικόνες και αφηγήσεις που παραπέμπουν σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, κυρίως κοινωνικού και ανθρωπολογικού περιεχομένου. Το έργο του περιλαμβάνει επιτοίχιες κατασκευές, εγκαταστάσεις στο χώρο με ενεργοποίηση των αισθήσεων, ζωγραφικά έργα και γλυπτά.
Παράλληλα με το εικαστικό του έργο δίδαξε ως Λέκτορας στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007) ενώ από το 2010 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο το σχέδιο στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).Το ερευνητικό του πλαίσιο προσδιορίζει την αλληλεπιδραστική λειτουργία της τέχνης και συντονίζει εκθέσεις συνεργατικές και αλληλεπιδραστικές.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε 19 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πήρε μέρος σε ομαδικές και διεθνείς εκθέσεις. Από το 2010 οι ατομικές ενεργοποιούν συνέργιες με άλλους καλλιτέχνες. Συμμετείχε μεταξύ άλλων στην 3η Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών Μεσογειακών Χωρών (Μπολόνια, Ιταλία 1988), στην 2η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης (2009), ενώ το 2004 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 26η Μπιενάλε του Sao Paulo και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε του Πεκίνου.

Biography

Harris Kondosphyris was born in Lesvos island in 1965 He started with  film studies direction at the Hatzikou School of Athens (1984-1987) and then contioued with  full  studies on painting at the Athens’s School of Fine Arts (1987-1993).

He had his first personal exhibition at the Art Gallery “Desmos” (Athens, 1992). Represented from Zoumpoulakis Galleries and Technohoros in Athens , Lola Nikolaou in Thessaloniki and Braggart Gallery in Larissa.

Even from his first works he uses construction materials like cement and industrial irons proposing thus the seeing as an intermediary action. He uses with flexibility forms, color pigmentation and the texture of his materials. Quite often his works are in situ installations which redefine the surroundings. He soon integrates in his work forms and materials which show his interest for the procedures of optical cohesion and the interactive function of the works. He creates reflections and perspectives of multiple mirrored forms (esoptra), which activate the participation of the spectator in the function of the art work. He often reconstructs images and narrations which have references to a large variety of subjects, mainly of social and anthropological context. His work includes mural constructions, installations with activation of senses, paintings and sculptures.

In parallel with his visual art work he worked as a Lecturer at the Plastic Arts and Art Sciences Department of the Ioannina University (2007) and since 2010 he has been working as an Associate Professor of drawing at the School of Fine Arts of the University of Western Macedonia (Florina). His research framework defines the interactive function of art and he coordinates exhibitions of synergy and interaction.

He has presented his work in 19 personal exhibitions in Greece and abroad and has participated in numerous group exhibitions at national and international level. Since 2010, his personal exhibitions activate synergies with other artists. He has, among other activities, participated at the 3rd Biennial of Young Mediterranean Artists (Bologna, Italy 1988), the 2nd Biennial of Thessaloniki (2009) while in 2004 he represented Greece at the 6th Biennial of Sao Paulo and the 2nd International Biennial of Beijing.

 

Εικαστική ιδέα

Στη νέα του δουλειά «μοιον μοί» («ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει», Πλάτων, Συμπόσιον, 195c: «το όμοιο πάντοτε το όμοιό του ζυγώνει»), ο Χάρης Κοντοσφύρης αξιοποιεί ως αφόρμηση το φωτογραφικό έργο του Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα, σκιαγραφώντας την ευρύτητα και το άνοιγμα του φωτοδότη ήλιου, στην καταγραφή των καλλιτεχνικών του πρακτικών. Χρησιμοποιώντας το ευέλικτο πλέγμα της φωτοσκίασης, συνυφασμένο με τα σταμπωτά του Τυρνάβου, ο Κοντοσφύρης προσεγγίζει τον Τλούπα και μέσα από το σύγχρονο κριτικό του πρίσμα και τη χρήση χρωματιστού πλαστικοποιημένου τσιμέντου σε φορέα  μέταλλου μεταγλωττίζει το φως σε ύλη, αναγεννώντας χρωματικά τα ασπρόμαυρα θέματα της εποχής του φωτογράφου.

Οι φωτογραφίες του Τλούπα από την περιοχή της Θεσσαλίας ομοιάζουν με διαχρονικά αναθήματα, που, όταν παρεμβαίνει το άπλαστο χρώμα των σταμπωτών του Τυρνάβου, μετατρέπονται σε (α)κατάλληλες επιχρωματισμένες φωτογραφές. Η ενσωμάτωση των άχρωμων δομών και περιγραφών των πρωτότυπων έργων στις σύγχρονες εικαστικές απεικονίσεις τους τροποποιούν τις αποσπαματικές αναπαραστάσεις τους και τις κάνουν να φαντάζουν ως εκλαϊκεύσεις και διαχρονικές καταγραφές. Το πρωτόγονο και το έμφυτο περιγράφονται με ατμοσφαιρικούς, λειτουργικούς και τεχνολογικούς περισπασμούς, δημιουργώντας συνθέσεις με υλικά του παρελθόντος, σε μία υπέρβαση της  ύλης που καταπιάνεται με τη συλλογική μνήμη, τραβώντας νήματα και μεταφέροντας ενέργεια, μέσα από διαφορετικές διαδρομές.

Οι μελέτες του Χάρη Κοντοσφύρη  στην τυποβαφική και τη μαυρόασπρη φωτογραφία ενεδρεύουν καταστάσεις ονειροπόλησης  και δηκτικότητας για τον θεατή. Οι τελευταίοι αλατζάδες, Γεώργιος Σαΐνης και Θεμιστοκλής & Παναγιώτης Ιωαννίδης, προσφέρουν ένα αναπάντεχο εκτυπωτικό αποτέλεσμα, όπου τρία χρώματα εναλλάσσονται με ξένο προς την εικόνα τρόπο, και, όπως ο αποχρωματισμός των φωτολήψεων του Τλούπα, ενισχύουν την ικανότητα αντίληψης της πραγματικότητας.

 

Artist's Statement

In his new job “omoion ommoio” Platon Symposium 195c ” The like always the like weights ”, Harris Kondoshpyris utilizes as a reason the photographic work of the Thessalian photographer Takis Tloupas, sketching the breadth and openness of the solar illuminator in the recording of his artistic practices . Using the flexible lattice of shadows, interwined with the prints of Tyrnavos, Kondoshpyris approaches Tloupas and throw his modern critical prism and the use of colored laminated cement in a metal carrier, compiling light into matter, giving color renaissance to the black and white themes of the photographers era.

Tloupas photos from the region of Thessaly look like timeless votive offering that when the simply colors of the prints of Tyrnavos intervents, are transformed into appropriate photos. The integration of the structures and descriptions of the original works in their contemporary visual communications modifies their fragmentary representations and makes them seem like popularizations and timeless recordings. The unprecented and the innate are described with atmospheric functional and technological distractions, creating compositions with materials of the past in an axcess of matter that deals with the collective memory by pulling  threads and transferring energy through different paths.

The studies of Harris Kondoshpyris  to dye type and the black and white photography are based on states of daydreaming and receptivity of the viewer. The latest alatzades Georgios Sainis and Themistoklis and Panagiotis Ioannidis offer an unexpected print result when three colors alternate in a way foreign to the image and as the discoloration of Tloupas photos enhances the ability to perceive reality.

 

Showing all 16 results

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.