Braggart

650

The Crows
Κοντοσφύρης Χάρης

Εικαστική Εγκατάσταση

Διαστάσεις (cm): Μεταβλητές

Υλικά: Πλαστικοποιημένο τσιμέντο

Ομαδική Έκθεση /Απο-Θήκες Μνήμης, 2022


Installation

Dimentions (cm): Variable

Materials : Plasticized Ciment

Group Show/ Memory Warehouses, 2022


Includes certificate of authenticity.

Signed by the artist.

 

In stock

Ο Χάρης Κοντοσφύρης γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1965. Ξεκίνησε με ενασχόληση σπουδών σκηνοθεσίας στη Σχολή Χατζίκου, στην Αθήνα (1984-1987) και μετά σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1987-1993). Παρουσίασε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης Δεσμός (Αθήνα, 1992). Συνεργάζεται στενά με την Γκαλερί Ζουμπουλάκη και Τεχνοχώρος στην Αθήνα, την Λόλα Νικολάου στην Θεσσαλονίκη και την Braggart gallery στην Λάρισα. Από τα πρώτα του έργα χρησιμοποιεί υλικά κατασκευής, όπως τσιμέντο και βιομηχανοποιημένα σίδερα προτείνοντας την θέαση ως διαμεσολαβημένη ενέργεια. Χειρίζεται με ευελιξία τη φόρμα, τις χρωματικές διαβαθμίσεις και την υφή των υλικών του. Πολλές φορές τα έργα σχεδιάζονται in situ, ως εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν τον περιβάλλοντα χώρο. Σύντομα εντάσσει στη δουλειά του μορφές και υλικά που δείχνουν το ενδιαφέρον του για τις διαδικασίες της οπτικής αντίληψης και τη διαδραστική λειτουργία των έργων. Δημιουργεί κατοπτρισμούς και προοπτικές πολλαπλών ειδώλων( Έσοπτρα), που ενεργοποιούν τη συμμετοχή του θεατή στη λειτουργία του έργου. Συχνά αναπλάθει εικόνες και αφηγήσεις που παραπέμπουν σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, κυρίως κοινωνικού και ανθρωπολογικού περιεχομένου. Το έργο του περιλαμβάνει επιτοίχιες κατασκευές, εγκαταστάσεις στο χώρο με ενεργοποίηση των αισθήσεων, ζωγραφικά έργα και γλυπτά. Παράλληλα με το εικαστικό του έργο δίδαξε ως Λέκτορας στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007) ενώ από το 2010 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο το σχέδιο στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).Το ερευνητικό του πλαίσιο προσδιορίζει την αλληλεπιδραστική λειτουργία της τέχνης και συντονίζει εκθέσεις συνεργατικές και αλληλεπιδραστικές. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε 19 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πήρε μέρος σε ομαδικές και διεθνείς εκθέσεις. Από το 2010 οι ατομικές ενεργοποιούν συνέργιες με άλλους καλλιτέχνες. Συμμετείχε μεταξύ άλλων στην 3η Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών Μεσογειακών Χωρών (Μπολόνια, Ιταλία 1988), στην 2η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης (2009), ενώ το 2004 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 26η Μπιενάλε του Sao Paulo και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε του Πεκίνου.

Harris Kondosphyris was born in Lesvos island in 1965 He started with  film studies direction at the Hatzikou School of Athens (1984-1987) and then contioued with  full  studies on painting at the Athens’s School of Fine Arts (1987-1993).

He had his first personal exhibition at the Art Gallery “Desmos” (Athens, 1992). Represented from Zoumpoulakis Galleries and Technohoros in Athens , Lola Nikolaou in Thessaloniki and Braggart Gallery in Larissa.

Even from his first works he uses construction materials like cement and industrial irons proposing thus the seeing as an intermediary action. He uses with flexibility forms, color pigmentation and the texture of his materials. Quite often his works are in situ installations which redefine the surroundings. He soon integrates in his work forms and materials which show his interest for the procedures of optical cohesion and the interactive function of the works. He creates reflections and perspectives of multiple mirrored forms (esoptra), which activate the participation of the spectator in the function of the art work. He often reconstructs images and narrations which have references to a large variety of subjects, mainly of social and anthropological context. His work includes mural constructions, installations with activation of senses, paintings and sculptures.

In parallel with his visual art work he worked as a Lecturer at the Plastic Arts and Art Sciences Department of the Ioannina University (2007) and since 2010 he has been working as an Associate Professor of drawing at the School of Fine Arts of the University of Western Macedonia (Florina). His research framework defines the interactive function of art and he coordinates exhibitions of synergy and interaction.

He has presented his work in 19 personal exhibitions in Greece and abroad and has participated in numerous group exhibitions at national and international level. Since 2010, his personal exhibitions activate synergies with other artists. He has, among other activities, participated at the 3rd Biennial of Young Mediterranean Artists (Bologna, Italy 1988), the 2nd Biennial of Thessaloniki (2009) while in 2004 he represented Greece at the 6th Biennial of Sao Paulo and the 2nd International Biennial of Beijing.

 

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.