Braggart
Βασιλείου Βίκυ
Vasileiou Vicky
Βιογραφικό

Η Βίκυ Βασιλείου (1990) είναι εικαστικός με έδρα τον Πειραιά. Είναι απόφοιτοςτης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του ΠΔΜ και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία» του ΔΠΕ. Ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και στην Σχολή Καλών Τεχνών του ΠΔΜ και μετέπειτα εργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού (ΤΑΠ). Υπήρξε μέλος της οργανωτικής επιτροπής σε διεθνή συνέδρια του ΠΔΜ, όπως το «Walking Art, Walking Practices, Walking Bodies». Έχει πάρει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως στο Maison de la Grece στο Παρίσι, στο Momus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών Θεσ/νίκης, στο Λαογραφικό&Εθνογραφικό Μουσείο Μακεδονίας/Θράκης, στο Γενί Τζαμί,, στο Λαογραφικό Μουσείο Φλώρινας, στο Μουσείο Συγχρονης Τέχνης Φλώρινας, στην ΑrtAthina , ArtThessaloniki κ.α.

Biography

Vicky Vasileiou is a visual artist that lives and works in Piraeus, Greece.  She studied in the School of Visual and Applied Arts of the UOWM in Florina, Greece and she holds a master’s degree in “Art, Law and Economy” of the IHU in Thessaloniki, Greece. She worked as an intern at the National Museum of Contemporary Art (EMST) in Athens and at the School of Visual and Applied Arts of the UOWM, in Florina. She also worked at the Ministry of Culture and as a member of the organizing committee in international conferences such as “Walking Art, Walking Practices, Walking Bodies” of the UOWM. She has taken part in group exhibitions in Greece and abroad, such as La Maison de la Grece in Paris, Momus-Experimental Center of the Arts in Thessaloniki, the Folk Life & Ethnological Museum of Macedonia & Thrace in Thessaloniki, Yeni Mosque in Thessaloniki, the Museum of Folklore Art in Florina, the Museum of Contemporary Art in Florina and in art fairs such as ArtAthina, ArtThessaloniki etc.

Εικαστική ιδέα

 

 

Κεντρική θεματική της δουλειάς μου αποτελούν οι αλληλοσυνδεόμενες έννοιες της μνήμης, της ταυτότητας και της παράδοσης, καθώς και τα κοινωνικά πλαίσια στα οποία συνυπάρχουν. Χωρίζεται σε ενότητες που αφορούν κοινωνικές εκφάνσεις και κατασκευές όπως οικογένεια, σπίτι, θρησκεία, το δίπολο άνδρας-γυναίκα, ελληνική κουλτούρα και πολιτισμός κ.α. Ερευνάται ο ρόλος που παίζει ο χρόνος και η αλλαγή στην διαχείριση των αναμνήσεων μας στην προσπάθεια οικοδόμησης του προσωπικού μας αφηγήματος.

 

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις υλικές εκδηλώσεις του λαϊκού πολιτισμού (έθιμα), οι οποίες ανταποκρίνονται σε πάγιες ψυχικές ανάγκες και ερωτήματα του ανθρώπου, κυρίως αυτά που αφορούν μεγάλους σταθμούς της ζωής (γέννηση, γάμος, θάνατος) καθώς και η σχέση του με το υπερφυσικό και το θείο με την έννοια της ανταπόδοσης.

 

Αυτή η διάθεση λαογραφικής ανάγνωσης των παραπάνω ζητημάτων εκφράζεται με τις τεχνικές της ύφανσης και του κεντήματος με επεξεργασμένα και οργανικά υλικά σε αφαιρετικές γλυπτικές συνθέσεις και εγκαταστάσεις. Ο τρόπος μορφοποίησης των έργων φανερώνει μια προσπάθεια διαχείρισης εσωτερικών συγκρούσεων με τις λαϊκές αξίες και ήθη  τα οποία εντυπώνονται μέσω της μνήμης και των παλαιότερων αφηγήσεων καθώς και του σημερινού τρόπου διαβίωσης, την κουλτούρα του τεχνολογικού πολιτισμού και τις επιθυμίες μας. Ποιά στοιχεία τελικά επιλέγουμε να κρατήσουμε και ποιά να διαγράψουμε; Πώς δομούμε την ταυτότητά μας για να υποστηρίξουμε το προσωπικό μας αφήγημα όταν το κοινωνικοπολιτικό, πολιτιστικό, πνευματικό, τεχνολογικό οικοδόμημα συνεχώς

Artist's Statement

My basic concerns are the concepts of memory, identity and tradition as well as the social constructs in which they co-exist. I categorize my work in topics pertaining to social reality manifestations, such as family, values, customs, ethics, religion, social norms, the dipole woman-man, Greek culture and civilization, the paternal house etc.  Furthermore, I examine the role time and change play when dealing with memories and far more in our attempt to construct our personal narratives.

 

I place particular emphasis on the material manifestations of popular culture (customs), which respond to constant psychological needs and questions of man, especially those concerning major stages of our life (birth, marriage, death) as well as our relationship with the supernatural in a sense of retribution.

 

The folklore reading of the above issues is expressed by the techniques of weaving and embroidery with processed and organic materials that end up in abstract sculptural compositions and installations. The way the works are shaped reveals an effort to manage internal conflicts between popular values ​​and customs that are impressed through memory and older narratives as well as the current way of life, the technological culture and our desires. Which data do we ultimately choose to keep and which to delete? How do we structure our identity to support our personal narrative when the socio-political, cultural, spiritual and technological edifice is constantly changing?

 

 

 

 

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.