Braggart
Sisqo Ndombe
Sisqo Ndombe
Βιογραφικό

Ο SISQO NDOMBE AKISIEFUL, γνωστός ως “Lenoir”, είναι ένας Κονγκολέζος ζωγράφος που γεννήθηκε το 1985 στο Kikwit, την κύρια πόλη της επαρχίας Kwilu στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μεγάλωσε σε ένα δημιουργικό περιβάλλον και είχε πάθος με τη ζωγραφική από παιδί. Μετά τις σπουδές του στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η προτίμησή του για το σχέδιο τον οδήγησε να ενταχθεί στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Κινσάσα για να εκπαιδευτεί στην τεχνογνωσία των τεχνών προκειμένου να τελειοποιήσει το βλέμμα και την πρακτική του, όπου, μετά από αρκετά χρόνια μάθησης, ο Ndombe απέκτησε το δίπλωμα αποφοίτησης στις πλαστικές τέχνες. αγγίζοντας διάφορους τομείς της δημιουργίας, ο Sisqo Ndombe αποφάσισε στη συνέχεια να αφιερωθεί πλήρως στο πάθος του: τη ζωγραφική.

EDUCATION

2008 : Graduation from Academy of Fines Arts of Kinshasa – DRCongo.
2004 : Baccalaurιat, Industrial Technical Institute of Nd’jili, Kinshasa, DRCongo.

SOLO EXHIBITION
2023
Silent Storyteller, FilAfriques Gallery, Movenpick Hotel, Geneva – Switzerland
SELECTED GROUP EXHIBITION
2023 :
– Mavambo “Beginning”, Izwi Art, Nottingham – UK.
– Africa Day Celebrations 2023, FilAfriques x Global Health Campus in Geneva –
Switzerland.
– Future Fair 2023, TAAG Gallery, New-York – USA.

2022 :
– Against all odds, Constitution Hill Museum x Imba Ya Sarai Gallery,
Johannesburg – South Africa.
– ArtExpo Dallas, TAAG Gallery, Texas – USA.
– The beginning of Legacy, ArtGenesis x Mashonda Tifrere, Los Angeles – USA.
– Deep Blue, Leoni Art Project, Sommatino – Italy.
– Body Rhythms, TAAG Gallery, New-York – USA.
– InvestFest 2022, TAAG Gallery, Atlanta – USA.
– Power of act, Gou-Hui Art Gallery, New-York – USA.
– Night in the Museum, Kreol West Indies, Saint francois – Guadeloupe.
– What They Didn’t Teach Us in Art School, TAAG Gallery, New-York – USA.

2018 :
– Lumiere noire, Bandombe Gallery, Kinshasa, DRCongo 2023 :
– Silent Storyteller, FilAfriques Gallery, Movenpick Hotel, Geneva – Switzerland.

AWARDS

2021 : Orange Prize for Social Entrepreneurship in Africa and the Middle East(POESAM).
2018 : BRAVO X Prize.

Biography

SISQO NDOMBE AKISIEFUL known as «Lenoir» is a Congolese painter born in 1985 in Kikwit, the main city of the Kwilu province in the Democratic Republic of Congo.Having grown up in a creative environment and passionate about drawing since he was a child. After his primary and secondary studies, his taste for drawing led him to integrate the Academy of Fine Arts of Kinshasa to train in the know-how of arts in order to perfect his look and his practice where, after several years of learning, Ndombe obtained his diploma of graduation in Plastic Arts.Touching several fields of creation, Sisqo Ndombe then decided to devote himself full time to his passion: painting.

EDUCATION

2008 : Graduation from Academy of Fines Arts of Kinshasa – DRCongo.

2004 : Baccalaurιat, Industrial Technical Institute of Nd’jili, Kinshasa, DRCongo.

SOLO EXHIBITION

2023 Silent Storyteller, FilAfriques Gallery, Movenpick Hotel, Geneva – Switzerland

SELECTED GROUP EXHIBITION

2023 :

– Mavambo “Beginning”, Izwi Art, Nottingham – UK.

– Africa Day Celebrations 2023, FilAfriques x Global Health Campus in Geneva – Switzerland.

– Future Fair 2023, TAAG Gallery, New-York – USA.

2022 :

– Against all odds, Constitution Hill Museum x Imba Ya Sarai Gallery,

Johannesburg – South Africa.

– ArtExpo Dallas, TAAG Gallery, Texas – USA.

– The beginning of Legacy, ArtGenesis x Mashonda Tifrere, Los Angeles – USA.

– Deep Blue, Leoni Art Project, Sommatino – Italy.

– Body Rhythms, TAAG Gallery, New-York – USA.

– InvestFest 2022, TAAG Gallery, Atlanta – USA.

– Power of act, Gou-Hui Art Gallery, New-York – USA.

– Night in the Museum, Kreol West Indies, Saint francois – Guadeloupe.

– What They Didn’t Teach Us in Art School, TAAG Gallery, New-York – USA.

2018 :

– Lumiere noire, Bandombe Gallery, Kinshasa, DRCongo 2023 :

– Silent Storyteller, FilAfriques Gallery, Movenpick Hotel, Geneva – Switzerland.

AWARDS

2021 : Orange Prize for Social Entrepreneurship in Africa and the Middle East (POESAM).

2018 : BRAVO X Prize.

 

Εικαστική ιδέα

“Ζωγραφίζω ό,τι αγγίζει τον άνθρωπο”, λέει.

Στα έργα του, ο Ndombe παρουσιάζει χαρακτήρες που αιχμαλωτίζουν και κρατούν το βλέμμα του θαυμαστή. Τοποθετεί αυτό το βλέμμα στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας και της υπαρξιακής και κοινωνικής του αμφισβήτησης. Ερωτηματικά και διαπλεκόμενα μάτια που ζητούν και προσκαλούν ταυτόχρονα το βλέμμα του θεατή. Τότε εγκαθιδρύεται μια διαλεκτική και μια συναλλαγή, ένα παιχνίδι μπρος-πίσω σε ό,τι τα μάτια του καλλιτέχνη παρατηρούν, αντιλαμβάνονται και συλλαμβάνουν στο κοινωνικό του περιβάλλον.

Μέσα από τα βλέμματα, ο Ndombe διερωτάται, προβληματίζεται και κάνει να σκεφτεί μέσα από μια σαγηνευτική παρόρμηση. Το βλέμμα σε αυτά τα έργα είναι αυτό του δημιουργού, του καλλιτέχνη, και ταυτόχρονα αυτό του θεατή που διασταυρώνεται με το βλέμμα του ζωγραφισμένου και αποδιδόμενου χαρακτήρα. Αυτό το παιχνίδι της ετερότητας θέτει στη σκηνή μια διασταύρωση τριών ματιών που εκφράζουν τρεις αντιλήψεις: του καλλιτέχνη, του θεατή και του χαρακτήρα σε σχέση με την πραγματικότητα της κοινωνίας του Κονγκό. Μια κοινωνία υπονομευμένη από πολλαπλά προβλήματα και συγκρούσεις, με ατυχείς συνέπειες, ενίοτε αρνητικές για τον πληθυσμό “θύμα”.

Ο Sisqo Ndombe, μέσα από τα μάτια των χαρακτήρων του, προσκαλεί σε έναν βαθύ προβληματισμό για την κατάσταση που περνάει η χώρα του, και γιατί όχι και η ήπειρός του.

Διεκδικεί το δικό του ύφος ξεπερνώντας τα όρια της ζωγραφικής με ένα άγγιγμα τόσο σαγηνευτικό όσο και απρόβλεπτο που ζωγραφίζει με τα δάχτυλά του για να αποκτήσει όμορφες αποχρώσεις που του επιτρέπουν στη συνέχεια να προσθέσει τα εφέ των ρωγμών στα πρόσωπα των χαρακτήρων του. Αυτές οι ρωγμές είναι μια συμβολική εξύψωση όλων των δεινών και των αδικιών που υφίσταται ο πληθυσμός ανεξάρτητα στον “εσωτερικό του εαυτό”, ο οποίος, σε συνενοχή με το βλέμμα, διαφεύγει στην έκφραση των ματιών.

Τα προγονικά χτενίσματα που παρεμβαίνουν στη δημιουργία του είναι εκεί ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα έκφρασης της ιστορίας της Αφρικής. Αν σήμερα θεωρούνται επιφανειακά, χωρίς ενδιαφέρον και με καθαρά αισθητικό στόχο, οι αφρικανικές πλεξούδες αποτελούσαν πριν από λίγα χρόνια, ένα θεμελιώδες στοιχείο του πολιτισμού της ηπείρου. Ήταν αγκυροβολημένες στις παραδοσιακές αφρικανικές αξίες και χρησίμευαν ως μέσο έκφρασης.

Το βλέμμα στο έργο του Ndombe είναι συμβολικό και αποκαλυπτικό του κοιτάζοντάς προς τον παρατηρητή, του παρατηρούμενου προς τον παρατηρητή.

 

 

Artist's Statement

«I paint everything that touches human», he says.

In his works, Ndombe presents characters that captivate and hold the admirer’s gaze. He places this gaze at the heart of his artistic creation and his existential and social questioning. Questioning and interpellating eyes that solicit and invite the viewer’s gaze at the same time. Then a dialectic and a trade is established, a game of back and forth on what the eyes of the artist observe, perceive and seize in his societal environment.

Through the glances, Ndombe questions, reflects and makes think in a seductive impulse. The gaze in these works is that of the creator, the artist, and at the same time that of the viewer who crosses the gaze of the painted and rendered character. This game of otherness puts in scene a crossing of three glances which express three understandings: of the artist, the viewer and the character in relation to the realities of Congolese society. A society undermined by multiple problems and conflicts, with unfortunate consequences, sometimes negative for a population

«victim».

Sisqo Ndombe, through the eyes of his characters, invites to a deep reflection on the situation that his country, and why not his continent, is going through.

He asserts his own style by pushing the limits of painting with a touch as seductive  as unpredictable that he paints with his fingers to obtain beautiful shades that then allow him to add the effects of cracks on the faces of his characters. These cracks are a symbolic exaltation of all the sufferings and injustices that the population undergoes independently in its «inner self» which, in complicity with the look, escape in the expression of the eyes.

The ancestral hairstyles which intervene in his creation are there one of the most popular means of expression of the history of Africa. If they are considered today as superficial, without interest and having a purely aesthetic aim, the African braids constituted a few years ago, a fundamental element in the culture of the continent. They were anchored in traditional African values and served as a means of expression.

The look in Ndombe’s work is both symbolic and revealing of the looked at towards the beholder, of the observed towards the beholder.

 

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.