Διαμαντίδου Μαρία
Diamantidou Maria
Βιογραφικό

Η Μαρία Διαμαντίδου γεννήθηκε το 1996 στην Αθήνα, είναι απόφοιτη της Σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Βασικά πεδία της δουλείας της είναι η ζωγραφική και οι κατασκευές. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις, ανάμεσά στις οποίες είναι το ζωγραφικό φεστιβάλ “Paint the Lyric” στην Ιθάκη (Σεπτέμβριος 2020 και 2021), η διαδικτυακή έκθεση “Visual Arts – Pandemic”. Το 2021 έκανε την πρώτη της ατομική έκθεση, στο πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας, με τίτλο «Αμπέλου Μύθοι».

Biography

Maria Diamantidou was born in Athens, in 1996. She graduated from the University of Western Macedonia; Department of Fine and Applied Arts in June 2021 and her main fields of artistic practice are painting and crafts. She has participated in several group exhibitions, some of which are: “Paint the Lyric” festival in Ithaka (September 2020 and 2021), the online exhibition “Visual arts-Pandemic” and others. She also had her first solo exhibition as part of her diploma, in 2021 with the title “Vine Myths”.

Εικαστική ιδέα

Στα ζωγραφικά της έργα απεικονίζονται παραστάσεις που έχουν βιωματικό χαρακτήρα αλλά αποδίδονται μέσω του στοιχείου του συμβολισμού. Τα ζώα συνήθως την εξυπηρετούν ως σύμβολα, σε συνδυασμό με αναφορές από την παγκόσμια  μυθολογία. Τέλος, βασικό στοιχείο της δουλειάς της είναι η χρήση του χρώματος και η υλικότητα.

Artist's Statement

Her artwork features existential elements that are expressed through symbolism. Animals usually serve the purpose of such symbols, alongside with references from universal mythology. Lastly, a basic element of her work is the way she uses colour and the “touchability” she creates because of the way she uses her materials.

Showing all 20 results

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.