Διαμαντίδου Μαρία
Diamantidou Maria
Βιογραφικό

Η Μαρία Διαμαντίδου γεννήθηκε το 1996 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών, Τμήμα  Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Βασικά πεδία της δουλείας της είναι η ζωγραφική και οι εγκαταστάσεις. Το 2021 έκανε την πρώτη της Ατομική Έκθεση, στο πλαίσιο της Διπλωματικής της Εργασίας, με τίτλο «Αμπέλου Μύθοι». Έχει συμμετάσχει σε πολλές Oμαδικές  Eκθέσεις αναμεσά στις οποίες είναι: “The Root’’Amphicar studio 2022, Αθήνα, Back to Athens 9 2022, Αθήνα,‘RIZOM one year anniversary 2022, Αθήνα, Η ποιητική του χώρου, Braggart 2022, Λάρισα, Απο- Θήκες Μνήμης, Braggart, 2022, Λάρισα.

 

 

Biography

Maria Diamantidou was born in Athens, in 1996. She graduated from the University of Western Macedonia, Department of Fine and Applied Arts in June 2021 and her main fields of artistic practice are painting and instalations. She also had her First Solo Exhibition as part of her Diploma, in 2021 with the title “Vine Myths”.She has participated in several group exhibitions, some of which are: The Root’’Amphicar studio 2022, Athens, Back to Athens 9 2022, Athens,‘RIZOM one year anniversary 2022, Athens, The poetics of space, Braggart 2022, Larisa, Memory Warehouses, Braggart, 2022, Larisa.

 

 

Εικαστική ιδέα

Στα ζωγραφικά της έργα απεικονίζονται παραστάσεις που έχουν βιωματικό χαρακτήρα αλλά αποδίδονται μέσω του στοιχείου του συμβολισμού. Τα ζώα συνήθως την εξυπηρετούν ως σύμβολα, σε συνδυασμό με αναφορές από την παγκόσμια  μυθολογία. Τέλος, βασικό στοιχείο της δουλειάς της είναι η χρήση του χρώματος και η υλικότητα.

Artist's Statement

Her artwork features existential elements that are expressed through symbolism. Animals usually serve the purpose of such symbols, alongside with references from universal mythology. Lastly, a basic element of her work is the way she uses colour and the “touchability” she creates because of the way she uses her materials.

Showing 1–20 of 21 results

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.