Μπαντέκα Χριστίνα
Banteka Christina
Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Παράλληλα με το σχολείο παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου από το 2012 έως το 2015. Αποφοίτησε από το λύκειο το 2014 και ξεκίνησε τις σπουδές στη σχολή Καλών Τεχνών της Φλώρινας το 2015. Συμμετείχε σε τρεις ομαδικές εικαστικές εκθέσεις στην Ελλάδα, πάνω στη ζωγραφική αλλά και τη γλυπτική, καθώς και σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα φωτογραφίας για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, για το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας. Αποφοίτησε από τη σχολή το καλοκαίρι του 2020 και ασχολείται με τη ζωγραφική, τη γλυπτική αλλά και τη φωτογραφία.

Biography

Born in Athens in 1996. Alongside school she participated in life drawing workshops from 2012 till 2015.

She graduated from high school in 2014 and began her studies in the Fine Arts University of Florina in 2015. She took part in three group art exhibitions in Greece, in drawing and sculpting, as well as an educational program in photography at the Archeological Museum of Florina for the International Museum Day.

She graduated in the summer of 2020 and now specializes in drawing, sculpting and photography.

Εικαστική ιδέα

Επηρεασμένη από τη φύση αλλά και από παλιούς και σύγχρονους καλλιτέχνες, έχω δημιουργήσει ζωγραφικά και γλυπτικά έργα. Τα έργα αφορούν τη γυναικεία μορφή και κάποια φανταστικά πλάσματα και το πώς αυτά εντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον. Με ενδιαφέρει να αποδώσω τα χαρακτηριστικά με  αφαιρετικό τρόπο και τις αναλογίες, όχι απαραίτητα τέλειες, αφού στη φύση δεν υπάρχει η απόλυτη τελειότητα. Στόχος μου είναι να φανεί στα έργα μου η ισορροπία και όχι η τελειότητα. Η ελεύθερη αυτή απόδοση των μορφών και οι έντονες φόρμες παραπέμπουν σε δέντρα, ξωτικά, νεράιδες και, ακόμη, σε διάφορα άλλα πνεύματα του δάσους. Τα πλάσματα, μοιάζουν σαν να βγαίνουν μέσα από πέτρα ή από φωτιά και σα να κυλάει πάνω τους νερό.

Artist's Statement

Influenced both by nature and old and contemporary artists, I’ve created drawings and sculptures. The pieces are based on the female form and various imaginary creatures and the way they fit in the natural environment. I’m interested in conveying the characteristics in an abstract way and the proportions, not necessarily perfect, since in nature absolute perfection doesn’t exist. My aim is to show balance and not perfection. This freedom in bearing the shapes and the intense forms allude to trees, elves, fairies and even other spirits of the forest. The creatures seems as if they are coming out of rocks and fire with water flowing over them.

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.