Γεωργίου Αλέξανδρος
Georgiou Alexandros
Βιογραφικό

O Αλέξανδρος Γεωργίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993. Σε νεαρή ηλικία, το 2009 άρχισε η ενασχόλησή του με τον χώρο της γλυπτικής. Μαθήτευσε υπό τον πατέρα του, τον γλύπτη Νίκο Γεωργίου, στο οικογενειακό εργαστήριο στο Μετς που δημιουργεί μέχρι και σήμερα. Συμμετέχοντας στην φιλοτέχνηση πολλών κλασικών έργων αγάπησε και διδάχτηκε τα μυστικά της παραδοσιακής γλυπτικής. Παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα σε εργαστήρια σχεδίου. Το 2014 ξεκίνησε τις σπουδές του στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που ασχολήθηκε με το ψηφιδωτό και φωτογραφία (2015), διακοσμητική (2016), χαρακτική (2017) και μαθήτευσε στον εργαστήρι γλυπτικής του Έκτορα Παπαδάκη, όπου πειραματίστηκε με την μοντέρνα γλυπτική.

Biography

Alexandros Georgiou was born in Athens 1993. At a young age, in 2009 he got involved with the field of sculpture. He studied under his father, sculptor Nikos Georgiou, in the family workshop in Mets, where he is based now. By taking part in the creation of many classical works he fell in love with the art and was taught the secrets of traditional marble sculpting. At the same time, he participated in life drawing workshops. In 2014 he began his studies at the Fine Arts School of the University of West Macedonia. There he practiced the art of mosaic and photography (2015), decorative design (2016), engraving (2017) and studied at Ectoras Papadakis’ sculpting studio, where he experimented with modern sculpture.

Εικαστική ιδέα

Το αντικείμενο των έργων συνίσταται από φόρμες αντλημένες από τη φύση και υλοποιημένες με τη δική μου αφαιρετική ματιά. Η εικαστική ιδέα προέκυψε όταν άρχισα να μελετώ τη φόρμα. Χρόνια παρατηρούσα τα μαγευτικά σχήματα της φύσης γύρω μου, και τελικά έγιναν πηγή έμπνευσής μου. Το φυσικό περιβάλλον μάς παρέχει απλόχερα σχήματα, μορφές και χρώματα που στο μυαλό ενός καλλιτέχνη μπορούν να πάρουν ζωή και κίνηση. Κορμοί δέντρων μετουσιώνονται σε φιγούρες, σπασμένα βράχια με έντονες φόρμες χορεύουν σαν πουλιά μπρος στα μάτια μου, κόκκαλα ζώων μετατρέπονται σε ξεχασμένους παρατηρητές χαμένους στον χρόνο. Προσπαθώ να χειριστώ τη φόρμα με τέτοιο τρόπο ώστε, όταν την παρατηρεί ο θεατής, να βιώνει συναισθήματα που ένα μη παραστατικό έργο δεν θα προκαλούσε. Το εικαστικό αποτέλεσμα αν και αφαιρετικό, κρύβει μέσα του κάτι το οικείο, κάτι το γνωστό.

Artist's Statement

The subject of the sculptures consists of forms drawn from nature and realized through my own abstract view. The idea came to me when I started studying the form. For years I observed nature’s enchanting shapes and it became a source of inspiration. The natural environment consists of endless shapes, forms and colors that can be brought to life by an artist. Tree trunks are transformed into figures, broken stones are dancing like birds in front of me, animal bones become forgotten observers lost in time. I try to manipulate the form in such a way that, when the viewer observes it, they experience emotions that a non-figurative work would not evoke. The artistic result, although abstract, hides in it something familiar, something known.

Showing all 20 results

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.