Αγγελόπουλος Θοδωρής
Aggelopoulos Thodoris
Βιογραφικό

O Αγγελόπουλος Θεόδωρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981 όπου ζει και εργάζεται.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2020: Αποφοίτηση από την ΑΣΚΤ (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)

2006:   Σεμινάριο “Πολιτιστικής Διαχείρισης – Cultural Management” Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός Τεχνολογικός Όμιλος (Akto). Εισηγητής: Επικοινωνιολόγος – Εικαστικός Δημήτρης Πανταζίδης
2005:   Bachelor of Arts (Honours) Degree in Fine Arts and Technology, Middlesex University (Athens Campus)
2004:   Τμήμα Ειδίκευσης Εργαλειομηχανών CNC Μηχανολογικού Τομέα, 2ου Τ.Ε.Ε. Αγίου Δημητρίου
2002:   Ειδικότητα Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Μηχανολογικού Τομέα, Τ.Ε.Ε. Ά Κύκλου Μαθητείας Υμηττόυ
1998:   Τμήμα Ειδίκευσης Γραφιστικής, Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Ηλιούπολης
1997:   Κλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών [Γραφιστική], Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Ηλιούπολης

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
2008: “Μeτάλλαξη,” Gallery K – art, Αθήνα
2006: “Hum@n.com,” Κέντρο Τέχνης Πανταζίδης, Αθήνα
2006: “Mind the Gap,” Gallery Titanium Yiayiannos, Αθήνα
2004: “A – Class,” Mercedes – Benz Ελλάς, Αθήνα

Biography

Aggelopoulos Theodoros was born in Athens in 1981 where he lives and works.

EDUCATION
2020:  Graduation from the Athens School of Fine Arts
2006:   “Cultural Management” Seminar – AKTO Art & Design. Hosted by: Communication specialist – Visual Artist Dimitris Pandazidis
2005:   Bachelor of Arts (Honours) Degree in Fine Arts and Technology, Middlesex University (Athens Campus)
2004:   CNC Machine Specialist Department Machinist Section, 2nd Technical Vocational School of Agios Dimitrios (Athens,  Greece)
2002:   Specialist in Industrial Installations, Machinist Section, Technical Vocational School of Immitos (Athens, Greece), First Apprenticeship Cycle.
1998:   Graphic Design Department, Integrated Multilateral Lyceum of Ilioupoli (Athens, Greece)
1997:   Applied Arts Section [Graphic Design], Integrated Multilateral Lyceum of Ilioupoli (Athens, Greece)

EXHIBITIONS – COLLABORATIONS
2008:
  “Μeτάλλαξη” Gallery K – art, Athens
2006:  “Hum@n.com” Center of Arts Pandazidis, Athens
2006:  “Mind the Gap” Gallery Titanium Yiayiannos, Athens
2004:  “A – Class” Mercedes – Benz Hellas, Athens

Εικαστική ιδέα

Τα έργα που παρουσιάζονται εμπεριέχουν κάποια σταθερά στοιχεία που λειτουργούν συμβολικά και επαναλαμβάνονται σε κάθε εικόνα. Το πρώτο από αυτά είναι το κεφάλι. Τα κεφάλια είναι ασώματα, δυσανάλογα και αποδίδονται ως καρικατούρες. Μπορεί να γελούν υστερικά ή να βγάζουν κραυγές, χωρίς όμως ποτέ να μιλούν, εκφράζοντας έτσι την πιο άλογη, θυμική και ζωώδη πλευρά του ανθρώπου. Το δεύτερο κοινό στοιχείο, ο κάνναβος, εκφράζει τη λογική και αναδεικνύεται ως ένα έλλογο, δομικό στοιχείο που βοηθά τον άνθρωπο να δημιουργήσει με βάση έναν κανόνα. Τέλος, το τρίτο στοιχείο, η φιγούρα ενός ανθρώπου, εμφανίζεται σε μικρό μέγεθος μέσα στη ζωγραφική επιφάνεια, καταλαμβάνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο. Πρόκειται για έναν καθημερινό άνθρωπο χωρίς συγκεκριμένα ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ο οποίος προβάλλει τα δύο βασικά στοιχεία που εμπεριέχει μέσα του: το παράλογο και το λογικό. Υπό αυτό το πρίσμα, ο άνθρωπος βιώνει μια αέναη διαδικασία δημιουργίας και καταστροφής, όπου η μια κατάσταση διαδέχεται την άλλη αδιάκοπα. Τα τοπία παραπέμπουν σε εικονικές πλατφόρμες παλιών video games που εμπεριέχουν θραύσματα δομικών στοιχείων, όπως κολώνες, δοκάρια, μισο-χτισμένα κτίρια, συνθέτοντας έτσι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ο άνθρωπος προβάλει τις δύο ετερόκλητες πλευρές του εαυτού του. Ο κόσμος αυτός μοιάζει να αποτελείται από διάσπαρτα κομμάτια που φέρνουν την εικόνα στο μεταίχμιο ανάμεσα στη διάλυση και τη δημιουργία. Επάνω στη ζωγραφική επιφάνεια τοποθετούνται φόρμες και σχήματα, τα οποία απαλείφονται ή αντικαθίστανται, δημιουργώντας έτσι αλληλεπικαλύψεις, ακυρώσεις και αναδιατυπώσεις.

Οι εικόνες δεν δημιουργούνται εξ αρχής με βάση μια ξεκάθαρη πρόθεση. Συνήθως, το υλικό αποτελείται από ετερόκλητες εικόνες και επιλέγεται με ενστικτώδη τρόπο, με μοναδικό κριτήριο το αισθητικό. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια ενδιαφέρουσα πρώτη ύλη, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή ενός έργου που δεν είναι σαφώς προσδιορισμένο εξ αρχής. Η ομαδοποίηση των εικόνων γίνεται σταδιακά, με βάση κάποια κοινά στοιχεία που δεν ήταν εμφανή κατά το αρχικό στάδιο της επιλογής αλλά αρχίζουν να διαφαίνονται στον πίνακα κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του. Η θεματολογία προκύπτει συνενώνοντας τα κοινά στοιχεία των εικόνων που δουλεύονται παράλληλα, αποδεικνύοντας ότι για να δημιουργηθεί η τελική εικόνα χρειάζεται να θυσιαστούν πολλές εικόνες πριν από αυτή.

Artist's Statement

 The works presented here contain some consistent, symbolic elements that repeat themselves across all images. The first of these elements is the head. Heads are bodiless, disproportionate and caricaturistic. They might laugh hysterically or scream, without ever speaking, expressing a more irrational, visceral and animalistic side of man. The second element is the grid. It expresses logic and works as a rational, structural element that sets the rules for human creation. The third and last element is the human figure. It is small and takes up as little space as possible. This is an ordinary human figure, with no particular features, projecting the two basic elements of human nature: the rational and irrational. From this point of view, man experiences an everlasting process of creation and destruction, endlessly alternating between the two states. 

Landscapes bring to mind old videogame platforms and contain fragments of structural elements, such as columns, beams, half-finished buildings etc., composing the environment within which humans project the two sides of themselves. The world appears to be made of dispersed pieces that bring the image on the verge between dissolution and creation. On the surface of the painting shapes are deleted or replaced, creating cancelations, overlaps and reformulations. 

The images are not created with an initial purpose. The material is usually made up of heterogeneous images and is selected instinctively based on purely aesthetic criteria. The objective is to find an interesting raw material that could lead to the creation of works which are not predetermined. Images are gradually grouped, based on certain common elements which were not evident at the initial selection stage but begin to appear on the painting during the elaboration process. The subject matter results from joining the common parts of images which are created in parallel, thus demonstrating that many images have to be sacrificed in order to produce the final image. 

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.