Braggart
Αδάμ Στέργιος
Adam Stergios
Βιογραφικό

Ο εικαστικός Αδάμ Στέργιος γεννήθηκε στη Φλώρινα, το 1997. Το 2015 ξεκίνησε τις σπουδές του στην Σχολή Καλών Τεχνών, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, απ’ όπου αποφοίτησε με  ’‘ Άριστα ’’ και με Master Integrated τον Ιούνιο του 2020. Το 2020 ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο ΠΜΣ Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, απ’ όπου αποφοίτησε με  ’‘ Άριστα ’’ τον Φεβρουάριο του 2022. Οι μελέτες των διπλωματικών του εργασιών εστιάζουν κυρίως στη δημιουργία εικαστικών διαδραστικών έργων με τη χρήση του ψηφιακού πολυμέσου της Επαυξημένης Πραγματικότητας. Ο Στέργιος έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, καθώς επίσης, έχει συμμετάσχει εθελοντικά στο στήσιμο εκθέσεων του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, στο οποίο δραστηριοποιείται ενεργά από το 2015.

Συμμετοχή σε εκθέσεις

Ομαδικές εκθέσεις

“ΠΡΟΣΩΠΑ 1944-49”, Γκαλερί  Άλμα, Αθήνα 2016.
“PRINT FEST”, Μetamatic Taf, Αθήνα 2016.
“WINETOPIA”, Κτήμα Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική 2017.
“ART CLASH 2018”, Sala Ghiberti, dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, Ιταλία- Φλωρεντία 2018.
“ΠΟΛΕΙΣ – ΕΙΚΟΝΕΣ”, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη 2018.
“PLATFORMS PROJECT 2018”, ΕΝ ΦΛΩ, Νίκος Κεσσανλής ΑΣΚΤ, Αθήνα 2018.
“ΈΚΘΕΣΗ ΔΡΟΣΟΠΗΓΙΩΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΒΙΤΣΙΟΥ”, Δροσοπηγή, Φλώρινα 2018.
“9Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ”, Νίκος Κεσσανλής ΑΣΚΤ, Αθήνα 2019.
“ΒΑΘΥΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ”, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, Φλώρινα 2020.
“PLATFORMS PROJECT NET 2020”, ΕΝ ΦΛΩ, Αθήνα 2020.
“14ο AUDIOVISUAL ARTS FESTIVAL 2021”, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2021.
“ΔΙΚΤΥΑ – PROJECTION MAPPING”, Κτίριο Γούναρη, Φλώρινα 2021.
”THE POETICS OF SPACE”, Braggart Gallery, Μύλος του Παππά, Λάρισα 2022.
“15ο AUDIOVISUAL ARTS FESTIVAL 2022”, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2022.
“ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΝΗΜΗΣ”, Braggart Gallery, JOIST INNOVATION PARK, Λάρισα 2022.
“ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ”, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, Φλώρινα 2022.
“ART THESSALONIKI 2022”, Braggart Gallery, TIF HELEXPO, Θεσσαλονίκη 2022.

Ατομικές εκθέσεις

“0SIS”, Εικαστικές Αναζητήσεις, Το σύγχρονο έργο τέχνης μέσα από τις νέες τεχνολογίες, Εύξεινος λέσχη Φλώρινας, Φλώρινα 2020.

Biography

The artist Adam Stergios was born in Florina in 1997. In 2015 he started his studies at the School of Fine Arts, at the Department of Fine and Applied Arts of the University of Western Macedonia, where he graduated with ” Excellent ” and Master Integrated in June 2020. In 2020 he started his postgraduate studies at the MA in Audiovisual Arts in the Digital Age at the Department of Audio and Visual Arts of the Ionian University, where he graduated with ” Excellent ” in February 2022. His thesis studies focus mainly on the creation of visual interactive works using the digital multimedia of Augmented Reality. Stergios has presented his work in group exhibitions in Greece and abroad, and has also volunteered in setting up exhibitions at the Museum of Contemporary Art of Florina, where he has been active since 2015.

Participation in exhibitions

Group exhibitions

“FACES 1944-49”, Alma Gallery, Athens 2016.
“PRINT FEST”, Metamatic Taf, Athens 2016.
“WINETOPIA”, Porto Karras Estate, Halkidiki 2017.
“ART CLASH 2018”, Sala Ghiberti, dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, Italy- Florence 2018.
“CITIES – ICONS”, Museum of Byzantine Culture, Thessaloniki, Greece 2018.
“PLATFORMS PROJECT 2018″, EN FLO, Nikos Kessanlis ASFA, Athens 2018.
” EXHIBITION OF DROSOPIGI’S ARTISTS AND HAGIOGRAPHERS OF VITSI”, Drosopigi, Florina 2018.
“9TH BIENNALE OF THE STUDENTS OF THE FINE ARTS SCHOOLS OF GREECE”, Nikos Kessanlis ASFA, Athens 2019.
“Deep winter “, Museum of Contemporary Art of Florina, Florina 2020.
“PLATFORMS PROJECT NET 2020”, EN FLO, Athens 2020.
“14th AUDIOVISUAL ARTS FESTIVAL 2021”, Ionian University, Corfu 2021.
“NETWORKS – PROJECTION MAPPING”, Gounari’s Building, Florina 2021.
“THE POETICS OF SPACE”, Braggart Gallery, Mill of Pappa, Larissa 2022.
“15th AUDIOVISUAL ARTS FESTIVAL 2022”, Ionian University, Corfu, Greece 2022.
“MEMORY WAREHOUSES”, Braggart Gallery, JOIST INNOVATION PARK, Larissa 2022.
“NIKIFOROS BRETTAKOS”, Museum of Contemporary Art of Florina, Florina 2022.
“ART THESSALONIKI 2022”, Braggart Gallery, TIF HELEXPO, Thessaloniki 2022.

Solo exhibitions

“0SIS”, Artistic Quests, The contemporary work of art through new technologies, ELF, Florina 2020.

 

Εικαστική ιδέα

Το εικαστικό έργο του Στέργιου αναζητά στον πλαστικό χώρο απλές ρυθμικές συμμετρικές δομές, που συνθέτουν μορφές από τα βασικά γεωμετρικά στερεά, όπως ο κύβος και η σφαίρα. Στόχος της πλαστικής του είναι ο εντοπισμός και η φανέρωση του εσωτερικού. Η ταυτόχρονη παρουσία – απουσία του υλικού στοιχείου μέσω της διαφάνειας. Η έρευνα και οι πειραματισμοί του επικεντρώνονται κυρίως στις έννοιες του χώρου και της ύλης, την μετατροπή της ύλης σε ενέργεια και τη ροή της ενέργειας στον χώρο. Κυρίως δε τις ενδεχόμενες μορφοποιήσεις τους στον εικαστικό χώρο. Η κίνηση αποκτά στο έργο του τον χαρακτήρα της λειτουργίας. Ακόμα τον ενδιαφέρει η χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων και σύγχρονων εικαστικών πρακτικών, στον σχεδιασμό, καθώς και η διεπιστημονική προσέγγιση της τέχνης σε συνδυασμό με την επιστήμη και την τεχνολογία. Ο Στέργιος ασχολείται με το τρισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό, το 3D animation, τη βίντεο τέχνη και τη δημιουργία εφαρμογών AR και VR, δημιουργώντας καινοτόμα αφηρημένα έργα κάτω από μια σύγχρονη εικαστική ματιά.

Artist's Statement

Stergios’s work seeks in the plastic space simple rhythmic symmetrical structures, composing forms from basic geometric solids, such as the cube and the sphere. The goal of his plastic is to locate and reveal the interior. The simultaneous presence – absence of the material element through the transparency. His research and experiments are mainly focused in the concepts of space and matter, the conversion of material into energy and the flow of energy in space. Mainly, their possible formations in the art space. The movement acquires in his project the nature of the operation. He is also interested in the use of new technological means and modern visual practices in design, as well as the interdisciplinary approach of art in combination with science and technology. Stergios deals with 3D digital design, 3D animation, video art and the creation of AR and VR applications, creating innovative abstract works under a modern visual look.

Showing 1–20 of 27 results

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.