Braggart
Ζόμπολα Κωνσταντίνα
Zombola Konstantina
Βιογραφικό

H Κωνσταντίνα Ζόμπολα είναι εικαστικός που δραστηριοποιείται στην Αθήνα και το Βερολίνο. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών Ιωαννίνων με κατεύθυνση τη ζωγραφική. Τα μέσα και υλικά που χρησιμοποιεί τα τελευταία χρόνια είναι κυρίως λάδια σε καμβά. Τα θέματα που επιλέγει να απεικονίσει έχουν να κάνουν συνήθως με ουτοπικούς κόσμους που συνδέονται με τον δικό μας κόσμο με αλληγορίες και αφαιρετικά στοιχεία. Στο Βερολίνο δραστηριοποιείται στο χώρο της ζωγραφικής ως studio assistant και παράλληλα πραγματοποιεί και δικά της project σε ανεξάρτητους χώρους τέχνης. Στην Αθήνα εργάζεται επίσης σε χώρους τέχνης και παράλληλα συνεχίζει τα ζωγραφικά της έργα στο studio της. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις και project, μερικά από αυτά είναι: Συμμετοχή στην Ομαδική Έκθεση 9η BIENNALE Φοιτητών Σχολών Καλών Τεχνών Ελλάδος που έλαβε μέρος στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών (2019).
Συμμετοχή σε Ομαδική Έκθεση στην Γκαλερί Art Number 23, Θησείο (2021) Συμμετοχή για την υλοποίηση του σκηνικού σε συναυλία κολεκτίβας, στο Kuhlspot Club, Βερολίνο,(2022)

Biography

Konstantina Zompola is an artist who is active in Athens and Berlin. She has graduated from the department of Fine Arts and Art sciences at Ioannina, Greece, focusing on painting. Her medium is oil colors and canvas. The subject she chooses to portray usually have to do with utopian worlds connected to our world with allegories and abstract elements. In Berlin she is active in the field of painting as a studio assistant and at the same time carries out her own projects in independent art spaces. In Athens she works also in art spaces and continues painting in her studio. She has participated in several group exhibitions and projects, some of which are:
Participation to a group exhibition, 9th BIENNALE of Fine  Art Students, Athens Fine Arts  University, Greece (2019)
Participation to a group exhibition that took place at the Gallery Art Number 23, Athens,Greece (2021)
Participation for the stage design of a collective concert at Kuhlspot Club, Berlin (2022)

Εικαστική ιδέα

Στη ζωγραφική μου τα μέσα και υλικά που χρησιμοποιώ είναι λάδια και καμβάς. Με βοηθούν στο να εκφράζω τις σκέψεις μου και να απεικονίζω τους κόσμους που δημιουργώ. Το πρότζεκτ που υλοποίησα για την πτυχιακή μου με τίτλο “Indigo” ήταν πολύ σημαντικό για εμένα καθώς με έφερε πιο κοντά στην αναπαραστατική ζωγραφική και πλέον επιλέγω τα θέματα που θέλω να απεικονίσω έχοντας την ως βάση.

“Indigo” : Σε μια προσπάθεια να αντιληφθώ την ανθρώπινη ύπαρξη και να δικαιολογήσω τον αυθορμητισμό των σκέψεων και των πράξεων του ανθρώπου, ασχολήθηκα με τις απρόσιτες διαδικασίες του νου, που υποκρύπτονται βαθιά στα μονοπάτια των αναμνήσεων και των ονείρων. Δεδομένου ότι τα όνειρα και οι σκέψεις φιλτράρονται και ελέγχονται από το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο τοποθέτησα και τις τρείς έννοιες να πάλλονται και να υπερισχύουν στα όνειρα των ανθρώπων, καθώς και στην ανοίκεια πραγματικότητά τους. Οι δέκτες παίρνουν μορφή ταυτόσημη με τα πάθη των ονείρων τους ενώ η υφή τους μεταβάλλεται και προσαρμόζεται στα παιχνίδια του μυαλού τους. Κατέγραψα και διατύπωσα μέσα από ζωγραφικά έργα την ανάσα των ατόμων όπως εκφράζεται μέσα από τα όνειρά και τον ανοίκειο κόσμο τους.

“The Black Ink Lake” : Το πρότζεκτ αυτό ξεκίνησε ως μια ιδέα που δημιούργησα συνδυάζοντας πάλι πραγματικά στοιχεία με ουτοπικά.
Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Black Ink Lake ( η Λίμνη με το μαύρο μελάνι) όπου οι κάτοικοί της το μόνο που κάνουν στη καθημερινότητα τους είναι να βουτούν στη λίμνη, να γεμίζουν με μελάνι και στη συνέχεια να συνεχίζουν τη καθημερινότητά τους. Απρόσωποι, ανέκφραστοι και χωρίς καμία επικοινωνία μεταξύ τους. Σε πολλά έργα λείπει η ανθρώπινη φιγούρα δίνοντας έτσι μεγαλύτερη βάση στον περιβάλλοντα χώρο. Τοποθετώ στοιχεία από τους μύθους για την λήθη και τη μνημοσύνη, κάνοντας παράλληλα μια κριτική στην ανθρώπινη ύπαρξη και την απουσία μας στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Artist's Statement

In my paintings I use oil colors and canvas, as a medium. These colors allow me to express my thoughts and to depict the worlds I create. The project I implemented for my degree entitled “ Indigo” was very important to me as in brought me closer to figurative painting and now I choose the subjects I want to depict based on it.

“Indigo”:In an attempt to comprehend human existence and to justify the spontaneity of human thoughts and actions I have dealt with the inaccessible processes of the mind, that are hidden deep in the paths of memories and dreams. As dreams and thoughts are filtered and controlled by the conscious, subconscious and unconscious, I placed all three concepts to pulsate and prevail in people’s dreams and reality. The receivers take a form identical to their dreams while their ‘texture’ changes and adapts the games of their mind. I recorded and formulated through paintings the ‘breathe’ of people as is expressed through their dreams.

“The Black Ink Lake”: Its a series of oil paintings. Its a story about some people who used to live at a  place (the Black Ink Lake) and their daily routine was simply to dive into the lake, fill themselves with ink, then go out and go on with their lives , faceless, expressionless. They did not speak  and had no interaction with each other . In many of my paintings the human figure is absent in order to give more basis to the  surrounding  environment.
This project started by carving out the story behind this lake and its people i made up combined with the myths of Mnemosyne and Lehte, as a metaphor/ criticism about humans and the lack of actions on environmental issues.

 

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.