Βουδούρη Εβίτα
Voudouri Evita
Βιογραφικό

Η Εβίτα Βουδούρη γεννήθηκε το 1988 στη Θεσσαλονίκη. Το 2019 αποφοίτησε με άριστα από τη Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα. Νωρίτερα είχε ασχοληθεί με το χώρο του σχεδιασμού ενδύματος και αποφοίτησε με άριστα το 2012 από την Pansik Scuola Di Moda με πτυχίο Fashion Designer & Construction και υποτροφία για εξειδίκευση. Στο ενεργητικό της καταγράφονται από το 2012 έως τώρα τα βραβεία, δημιουργικότητας στην Αθήνα, nafa new designers στο Τορόντο, coat design man στο Μιλάνο, έπαινος στην 9η BIENNALE φοιτητών των Σχολών Καλών Τεχνών Ελλάδος στην Αθήνα και το 1ο βραβείο στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό k-droz στη Γαλλία. Συμμετοχή σε workshops και μέλος οργανωτικής επιτροπής το 2019, στο διεθνές συνέδριο Περιπατητικές πρακτικές/Περιπατητική τέχνη/Περιπατητικά σώματα του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στις Πρέσπες καθώς και πολλές ομαδικές εκθέσεις από το 2011 έως τώρα. Κάποιες από τι οποίες πήραν μέρος στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας/ Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης/ Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών/ Πρεσβυτεριανό Διεπιστημονικό Καλλιτεχνικό Συμπόσιο Κρήτης/9η Μπιενάλε Φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών Ελλάδος /1ο Festival Uowm του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας /Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας / Αrt Thessaloniki/ Διεθνές BIENNALE πορτραίτου στη Βοσνία. Το 2019 παρουσίασε το εικαστικό της έργο Υφολογική υπογραφή (Stylistic Signature) και από το 2020 έως τώρα το εικαστικό της έργο επικεντρώνεται σε σειρές όπως οι (Stylistic Signature),(Diary),(Notes)(Imperfection).

Biography

Evita Voudouri lives and works in Thessaloniki, Greece. In 2019 he graduated with honors from the School of Fine Arts, Department of Visual and Applied Arts of the University of Western Macedonia in Florina. Earlier he was involved in the field of clothing design and graduated with honors in 2012 from Pansik Scuola Di Moda with a degree in Fashion Designer & Construction and a scholarship for specialization. To her credit, from 2012 until now, the creativity awards in Athens, nafa new designers in Toronto, coat design man in Milan, praise at the 9th BIENNALE of students of the Schools of Fine Arts of Greece in Athens and the 1st prize in the art competition k-droz in France. Participation in workshops and member of the organizing committee in 2019 at the international conference Walking practices/ Walking art/ Walking bodies of the Department of Visual and Applied Arts in Prespes as well as many group exhibitions from 2011 until now. Some of which took part in the Cultural Center of Florina/ Macedonian Museum of Contemporary Art/ Teloglio Foundation of Arts/ Presbyterian Interdisciplinary Artistic Symposium of Crete/ 9th Biennial of Students of the School of Fine Arts of Greece/ 1st uowm festival of the University of Western Macedonia/ Contemporary Art Museum of Florina/ Art Thessaloniki / International BIENNALE of portraiture in Bosnia etc. In 2019 she presented her visual work Stylistic Signature and from 2020 until now her visual work focuses on series such as (Stylistic Signature) , (Diary) , (Notes) (Imperfection) etc

Εικαστική ιδέα

Το έργο μου βασίζεται σε ένα φυσιοκεντρικό αισθητικό πρότυπο με έννοιες και εικόνες που έρχονται σε συνεχόμενο διάλογο μέσα μου με πράγματα εύθραυστα και άτονατα οποία εξακολουθούν ακόμα να διαθέτουν αμείωτη παρουσία και δύναμη. Με απασχολεί η φθορά και η ατέλεια, η ομορφιά του ασήμαντου καθώς και η αποδοχή της πραγματικότητας, είναι έννοιες για εμένα με βάθος πολυδιάστατο και απροσδιόριστο.

Συνήθως έρχομαι σε αντίθεση με το αψεγάδιαστο και το ομογενοποιημένο αισθητικό ύφος και προσπαθώ να το αποτυπώνω αυτό με μια ειλικρίνεια γι’ αυτό και αναφέρω για τα έργα μου ότι έχουν πάνω τους την μελαγχολία του τέλους τους και τον σεβασμό για κάτι που είναι εύθραυστο.

Υπάρχει συνήθως μια ρήξη με οποιαδήποτε ορθή σχεδιαστική και απεικονιστική λύση επιλέγοντας κάτι φυσικά απλό και ακανόνιστο η τουλάχιστον εκεί καταλήγει. Υπάρχουν και έργα που χρησιμοποιώ έντονα κάποια απεικονιστικά στοιχεία, πρόσωπα και σύμβολα κυρίως βιωματικά.

Τα μέσα με τα οποία δημιουργώ τα έργα μου αντανακλούν τα σημάδια του καιρού, του ατυχήματος και εκφράζουν ένα χρόνο σταματημένο. Αν λοιπόν ένα ύφασμα πρέπει να τεντωθεί με κάποιο τρόπο για να δημιουργηθεί το έργο, ίσως το αφήσω με την φυσική του τσάκιση όπως τυχαία στάθηκε ακόμα και αν αυτό διαθέτει σημάδια φθοράς. Ανακαλύπτω κάτι το όμορφο και ανεπιτήδευτο μέσα σε αυτό.

Το ενδιαφέρον μου βρίσκεται στο ανεπιτήδευτο και στην απαλλαγή από κάθε τι που μου μοιάζει περιττό, προσπαθώ να αξιοποιώ οτιδήποτε φυσικό, σκοτεινό ή και θαμπό ενισχύοντας την εκφραστική του δύναμη. Στην πραγματικότητα με αφορά άμεσα η δημιουργία συμβάντων στον χρόνο και στον χώρο τα οποία διαμορφώνουν με κάποιο τρόπο μια απλότητα αλλά και μια βαθιά αποδοχή της φθοράς.

 

 

 

Artist's Statement

My work based on a nature-centric aesthetic pattern with concepts and images that come into constant dialogue within me with fragile and inert things that still possess undiminished presence and power. I am concerned with decay and imperfection, the beauty of the trivial as well as the acceptance of reality, they are concepts for me with a multidimensional and indeterminate depth.I usually go against the flawless and homogenized aesthetic style and I try to capture that with an honesty about it and I mention about my works that they have about them the melancholy of their end and respect for something that is fragile.There is usually a break with any proper design and illustration solution by choosing something naturally simple and irregular or at least it ends there. There are also works in which I strongly use some illustrative elements, faces and symbols, mainly experiential.The means by which I create my works reflect the signs of the weather, the accident and express a time stopped. So, if a fabric needs to be stretched in some way to create the work, I might leave it with its natural crease as it happened to be even if it has signs of wear. I discover something beautiful and unpretentious in it.My interest lies in the unpretentious and in getting rid of everything that seems unnecessary to me, I try to utilize everything natural, dark or even dull, enhancing its expressive power. In fact, I am directly concerned with the creation of events in time and space which somehow shape a simplicity but also a deep acceptance of wear and tear.

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.