Σούλης Βασίλης
Soulis Vasilis
Βιογραφικό

Ο Βασίλης Σούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ της Αθήνας, με καθηγητές τους Ζαχαρία Αρβανίτη, Ρένα Παπασπύρου, προτάθηκε για υποτροφία το έτος 2005-2006 και αποφοίτησε το 2007 με «άριστα» από το Ζ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής με καθηγητή τον Γιάννη Ψυχοπαίδη. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα στην αίθουσα τέχνης «έκφραση» – Γιάννα Γραμματοπούλου το 2009 και έχει συμμετάσχει σε πολλές σημαντικές ομαδικές εκθέσεις σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει επίσης επιμεληθεί σκηνικά για θεατρικές παραστάσεις. Έργα του ανήκουν σε πολλές ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα και Εξωτερικό καθώς και σε Μουσεία της Αθήνας (Μουσείο Φρυσίρα-Πινακοθήκη Βογιατζόγλου, Collection Luciano Benetton). Παράλληλα με την εικαστική του δράση, εργάζεται από το 2002 ως εκπαιδευτικός πραγματοποιώντας μαθήματα ζωγραφικής και σχεδίου.

Biography

Vasilis Soulis was born in Athens in 1981. He studied painting at the Athens School of Fine Arts under the guidance of Zacharia Arvanitis and Rena Papaspirou. He was recommended for a scholarship during the academic year 2005-2006 and graduated in 2007 getting full marks from painting laboratory Z under the guidance of John Psychopaidis. He lives and works in Athens. He has done his first solo exhibition at Gallery Ekfrasi Gianna Grammatopoulou in Athens in 2009 whereas his second at Ena Gallery in 2017. Finally, the 3rd one was done at Skoufa Gallery in 2019. He has participated in many considerable group exhibitions in Greece and abroad. His work has been acquired by private collections in Greece (Frissiras museum, Vogiatzoglou museum) and abroad (Luciano Benetton collection).

Εικαστική ιδέα

Όλοι οι πίνακες μου είναι χωρίς τίτλο. Πρόκειται για ανθρώπινες μορφές και ζώα υπό αποδόμηση. Εκφράζουν απελπισία, απελπισία και απάθεια σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει μια βαθιά ηθική κρίση. Επιπλέον, δηλώνουν την ενεργειακή σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, την αλληλεπίδραση των δύο και τις υπαρξιακές αγωνίες των ανθρώπων.

Το μέσο που επιλέχθηκε ήταν λάδι σε καμβά εκτός από δύο που ζωγραφίστηκαν με κάρβουνο σε καμβά.

Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα ιδανικό μέσο για το οποίο μπορείτε να βάψετε καθώς κάθε μέσο εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες. Συγκεκριμένα, στους πίνακες μου χρησιμοποίησα λάδι, καθώς ήθελα να έχουν πλούσιες υφές και πολλαπλά στρώματα. Το λάδι είναι το καταλληλότερο μέσο για την παρουσίαση θαμπών ιδιοτήτων στη ζωγραφική, προκειμένου να εκφράσω ένα περιβάλλον καταστροφής και να μεταφέρω στοιχεία έκρηξης που ήταν ο στόχος μου σε αυτήν την τελευταία εργασία.

Ο λόγος που επέλεξα αυτό το θέμα ήταν να δείξω αυτήν τη συνεχή κρίση αξιών. Τα ζώα συμβολίζουν μερικές φορές την αρνητική πλευρά του χαρακτήρα μας και άλλα τη θετική.

Artist's Statement

All my paintings are untitled. My work is about human forms and animals under deconstruction. They express desperation, despair and apathy in a world that is facing a deep ethical crisis. Ιn addition, they indicate the energy relationship of man with the natural environment, the interaction of the two and the existential anxieties of people.

The medium chosen was oil on canvas except two that were painted by charcoal on canvas.

I don’t believe there is an ideal medium for which to paint as each medium serves particular needs. In particular, in my paintings I used oil, since I wanted them to have rich textures and multi-layers. Oil is the most suitable medium to present dull qualities in painting in order to express an environment of destruction and convey elements of explosion which was my aim in this last work.

The reason I chose this topic was to show this continuous crisis of values. The animals are symbolic expressing sometimes the negative side of our character and others the positive one.

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.