Σέντζας Βασίλης
Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Λάρισα όπου ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Έχει σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ.. και στην συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές κατασκευές». Είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις με έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, video-αrt, video-mapping, ηχητικά έργα και εγκαταστάσεις ενώ έχει συμμετάσχει και σε διάφορες ομάδες έρευνας εικαστικών εργαστηρίων. Συμμετοχή στις ομαδικές εκθέσεις της Braggart Gallery με γλυπτό, εγκατάσταση, ζωγραφικά έργα και βίντεο, Η ποιητική του χώρου/ The poetics of space , Απο-Θήκες μνήμης/Memory Warehouses

Biography

He was born in Larissa where he lives and works. He studied Civil Engineering at Engineering Faculty of Aristotle University of Thessaloniki and then pursued postgraduate studies in the field “Earthquake Engineering and Seismic Resistant Structure”. He is also a graduate of the School of Fine Arts of the Department of Fine and Applied Arts of the University of Western Macedonia. He has taken part in many group exhibitions with paintings, engravings, video-art, video-mapping, sound works and installations, while he has also participated in various research groups of art workshops. Participation in exhibition of Braggart Gallery  :The poetics of space , Memory Warehouses.

 

 

 

 

Εικαστική ιδέα

Το εικαστικό έργο του Βασίλη Σέντζα, μέσα από ζωγραφικά έργα που ξεφεύγουν από τις δυο διαστάσεις και βγαίνουν στο χώρο αλλά και από γλυπτικές και πολυμεσικές εγκαταστάσεις με video και ήχο φιλοδοξεί καταρχάς να προσεγγίσει την σχέση του σχεδίου με τον χώρο την ύλη και την υλικότητα .

Σ αυτή την προσπάθεια που μοιάζει με πειραματική διαδικασία πέρα από την χρήση πληθώρας υλικών συχνά χρησιμοποιούνται και μεταλλικές ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος ως χαρακτηριστικοί φορείς αρχέγονων στοιχείων που εμπεριέχονται εγγενώς στο υλικό του σιδήρου. Eνα υλικό τόσο σκληρό όσο και εύπλαστο όταν επενεργήσει πάνω του ένα άλλο αρχέγονο στοιχείο η φωτιά. Δίπολα όπως το σκληρό και το μαλακό, το ψυχρό και το θερμό, το ήρεμο και το ανήμερο προσπαθούν να ενταχθούν και να εμπλουτίσουν το έργο με τελικό σκοπό την ισορροπία.

Artist's Statement

In his work Vasilis Sentzas, through sculptural and multimedia installations with video, sounds and paintings that go beyond the two dimensions , aspires to approach the relationship between design and space, material and materiality.

In this experimental process, in addition to the use of a variety of materials, metal reinforcing concrete rods are often used as characteristic carriers of elemental elements that are inherent in the iron material

A material which is both hard and malleable when fire acts on it. Dipoles such as hard and soft, cold and warm, calm and fierce try to integrate and enrich the work with the ultimate goal of balance.

Showing all 2 results

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.