Σαμσαρέλος Παναγιώτης
Samsarelos Panagiotis
Βιογραφικό

Γεννημένος στη Λάρισα το 1978. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το κόμιξ και το κινούμενο σχέδιο, το graffiti και την street art στην πρώιμη περίοδο στην Ελλάδα, καθώς πειραματίστηκε και στη παραγωγή βίντεο καταγράφωντας την υποκουλτούρα του skateboarding kai hihphop στην εποχή των 90’s.
Το 2004 ξεκινάει σπουδές στην ακαδημία της Μπρέρα του Μιλάνου, και θα αποφοιτήσει μέσα από το εργαστήριο του Alberto Garutti με τίτλο στη διπλωματική του “Για να μάθεις τη γλώσσα πρέπει να γλείψεις”. Από το 2014 αποτελεί ιδρυτικό μέλος της διεπιστημονικής κολεκτίβας ATISUFFIX, με βάση τη Ρώμη της Ιταλίας, της οποίας η ονομασία αλλάζει σε βάση έργου για να αρνηθεί τις κλειστές ταυτότητες. Είναι επίσης συνιδρυτής του δημιουργικού εργαστηρίου 6roads, που ειδικεύεται στην εκτυπωτική μέθοδο της μεταξοτυπίας.
Έχει πάρει μέρος στη Μπιενάλε νέων καλλιτεχνών της Μεσογείου Maditerranea 16 BJCEM, στην Istanbul Design Biennial, στο Μουσείο Istanbul Modern, στο Universal museum Joanneum , Graz, Austria, στo Amsterdam Light Festival και σε  πολλές ομαδικές εκθέσεις.

Biography

Born in Larissa in 1978. From an early age he was involved in comics and
animation, and graffiti street art in the first period in Greece, as he experimented in video production recording the subculture of skateboarding kai hihphop in the 90’s. In 2004 he began his studies at the academy of Brera in Milan, and will graduate from Alberto Garutti’s laboratory with a thesis entitled “In order to learn the language you have to lick”. Since 2014 he is a founding member of the
interdisciplinary group ATISUFFIX, based in Rome, Italy. whose name is changed on a project basis to deny the closed identities. He is also the co-founder of the 6roads creative workshop, specialising in the method of screen printing.
He has taken part in the Biennial of Mediterranean Young Artists, Maditerranea 16 BJCEM, the Istanbul Design Biennial, the Istanbul Modern Museum, the Universal museum Joanneum, Graz, Austria, the Amsterdam Light Festival and many group exhibitions and art fairs.

Εικαστική ιδέα

Επηρεασμένος βαθιά από της διάφορες αντικουλτούρες(countercultures) στην ανθρώπινη ιστορία και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονταν μέσω της Τέχνης, και το πάθος του να τοποθετείται προκλητικά στις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, με δόσεις χιούμορ και ειρωνίας, τον οδηγούν σε πρότζεκτ και έργα που στοχεύουν στη καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
Τα μέσα έκφρασης ποικίλουν από εγκαταστάσεις sitespecific και βίντεο, σύνθεση ψηφιακών κολάζ και ζωγραφική που παραπέμπει στο δημιουργικό σχεδιασμό με μελάνια και μαρκαδόρους. Mε τους ATISUFFIX, όπου η υιοθέτηση του ιταλικού επιθήματος γραμματικής -ΑΤΙ σχεδιάζεται μεθοδολογικά για να επιτρέπει σε κάθε έργο να συλληφθεί και να κατανοηθεί ως αμοιβαίο, επιτακτικό για το κοινό και αυτο-μετασχηματισμένο για τα μέλη του έργου, δημιουργώντας συλλογικά διαδραστικά πρότζεκτ εφήμερης διάρκειας όπου το κοινό συμμετέχει στη διαδικασία χωρίς να μένει απλός παρατηρητής.

Artist's Statement

Deeply influenced by the various countercultures placed in human history and the way in which they were expressed through Art, and his passion to provoke sociopolitical questions, with doses of humor and irony, guides to projects that aim to critical thinking.
The means of expression range from site specific installations and videos,
composition of digital collages and painting that refers to creative design with inks and markers. With the group ATISUFFIX, where the adoption of the Italian grammar suffix -ATI is methodologically designed to allow each work to be conceived and understood as reciprocal, imperative for the public and selftransformed for the members of the work, creating ephemeral collective interactive projects where the public participates in the process without being a mere observer.

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.