Braggart
Ασημακόπουλος Πάρης
Asimakopoulos Paris
Βιογραφικό

Ο Πάρης Ασημακόπουλος γεννήθηκε το 1990 και μεγάλωσε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από την ελληνογαλλική σχολή του Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος» το 2007. Ακολούθησε σπουδές πάνω στο «Σχέδιο Μόδας» και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου και ζωγραφικής στο εργαστήριο του Παναγιώτη Μπελτέκου και του Δημήτρη Σαρασίτη. Το 2015 εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο τμήμα «Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών» όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2020 από το εργαστήριο του Χάρη Κοντοσφύρη. Έχει παρουσιάσει μία ατομική έκθεση, το 2020 με τίτλο «Η όραση θα αρχίσει  ξανά» στο παλιό μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλώρινας. Επίσης έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές.

 • ” Το κτισμένο σώμα ” at the House of Letters and Arts in Amynteο 2019
 • “Platform Project” at the Athens School of Fine Arts with the group “En Flo”. 2019
 • “Affordable Art” at the gallery “Lola Nikolaou”
 • “Young Artists” at the “Balkan Art Gallery” in Xanthi 2019
 • Participation in the “Hellenic Initiative Auction” of New York 2019
 • “Η όραση θα αρχίσει ξανά” old museum of contemporary art Florina 2020
 • Participation in the “οπτική μιας επανάστασης” Gr collectors 2021.
 • Bibart Biennale of Bari in Church of Saint Theresa ‘dei Maschi’2021
Biography

Paris Asimakopoulos was born in 1990 and grew up in Piraeus. He graduated from the Greek-French school of Piraeus “Saint Paul” in 2007. He studied “Fashion Design” and then attended drawing and painting classes in the workshop of Panagiotis Beltekos and Dimitris Sarasitis. In 2015 he was admitted to the University of Western Macedonia in the department of “Fine and Applied Arts” where he completed his studies in 2020 from the workshop of Haris Kontosfyris. He has presented a solo exhibition in 2020 entitled ” Η όραση θα αρχίσει ξανά ” at the old Museum of Contemporary Art in Florina. Furthermore, he has participated in group exhibitions in Greece and abroad.

 • “Το κτισμένο σώμα” at the House of Letters and Arts in Amynteo 2019
 • “Platform Project” at the Athens School of Fine Arts with the group “En Flo” 2019
 • “Affordable Art” at the gallery “Lola Nikolaou” 2019
 • “Young Artists” at the “Balkan Art Gallery” in Xanthi 2019
 • Participation in the “Hellenic Initiative Auction” of New York 2019
 • “Η όραση θα αρχίσει ξανά” old museum of contemporary art Florina

2020.

 • Participation in the “οπτική μιας επανάστασης” Gr collectors 2021.
 • Bibart Biennale of Bari in Church of Saint Theresa ‘dei Maschi’ 2021
Εικαστική ιδέα

Η ανθρώπινη ύπαρξη αντλεί δύναμη από την αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι δεσμοί, δηλαδή, οι σχέσεις που δημιουργούμε μεταξύ μας και η αποδοχή της ύπαρξης αναδεικνύουν εικόνες της σωματικότητας.  Η έλξη που νιώθει κανείς για το άγνωστο  και το γνώριμο σώμα προσδίδει φόρμα στη μορφή. Το ένα ον ανατροφοδοτεί το άλλο. Η εικόνα του σώματος έλκει εικόνες από τα σώματα, μαζί γίνονται ένα σύμπλεγμα από φόρμες και οδηγούν την ένωση των μορφών σε ύπαρξη.

Η δημιουργική χρήση του τυχαίου, ο περιορισμός της παλέτας των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται ως εντάσεις και ως ηρεμία οργανώνουν την ελευθερία μεταξύ των χρωματικών σχηματισμών για να ωριμάσουν οι φόρμες και να δημιουργηθούν τα σώματα. Σχέσεις της μάζας, του χώρου, της υλικότητας, του μεγέθους αποτελούν μια ενδελεχή έρευνα και εδώ συναντάται η τέχνη με την τεχνική.

Η απεικόνιση του ανθρωπίνου σώματος και η σχέση του με το περιβάλλον, όπως επίσης και ο επαναπροσδιορισμός της εικόνας είναι οι κύριοι προβληματισμοί στα έργα μου. Το ενδιαφέρον στράφηκε από αυτό που  αντικρίζουμε απέναντί μας στο πλαίσιό του, πώς αποδίδεται και επαναπροσδιορίζεται, όταν τοποθετείται σε ένα νέο εικαστικό πλαίσιο. Δουλεύω με μοντέλο εκ φύσεως, πλάθοντας έργα τα οποία κυμαίνονται μεταξύ ρεαλισμού και έντονης αφαίρεσης. Στα έργα μου, τα γυμνά σώματα παύουν να στέκονται απλά στον χώρο αλλά μετατρέπονται σε μέρος του χώρου αγγίζοντας σχεδόν τα όρια του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. «Αναπαριστώντας ένα αντικείμενο δεν αντιγράφουμε, αλλά κατορθώνουμε μια ερμηνεία του», «ένα αντικείμενο μοιάζει στον εαυτό του στον υπέρτατο βαθμό, αλλά σπάνια τον αναπαριστά» ή τον καταδηλώνει».

Βλέμμα είναι η απόσταση που μας χωρίζει από το αντικείμενο παρατήρησης. Η θεληματική διάνυση αυτής της απόστασης απαιτεί το αντιγύρισμα αυτού του βλέμματος από το παρατηρούμενο αντικείμενο. «Βλέπω σημαίνει βλέπομαι». Η ικανότητα να δω κάτι οφείλεται στο ότι το αντικείμενο της παρατήρησης με κοιτά εξίσου με απεύθυνση. Για παράδειγμα, όταν κοιτώ ένα βουνό, ένα μοντέλο ή οτιδήποτε άλλο σημαίνει ότι και ο “συνομιλητής” μου με βλέπει. Κτίζω αυτή την αλληλεπιδραστική απόσταση με ύλη, φως και χρωματική αντανάκλαση. Επιχειρώ την ζεύξη των βλεμμάτων με γέφυρες ώθησης το ανυποψίαστο φως που θα καταγραφεί με χρωματικό όγκο. Το χρώμα ανεπιτήδευτο και συγκεχυμένο. Η εικόνα άκτιστη σε αναμονή απεικόνισης. Σημειωμένη σαν χρωματικό σκάμμα, λίγο πριν αρχίσει η ανέγερση.

Το ανθρώπινο σώμα αποτελεί κοινωνική σημασιολογική κατασκευή για όσα αναπαραστατικά μέσα επινόησε ο άνθρωπος, αποτελώντας διελκυστίνδα της ανθρώπινης σκέψης.

Artist's Statement

Human existance draws strength from dealing with everyday life. It is impressive that the bonds , that is, the relationships we create between us and the acceptance of existence highlight images of physicality. The attraction one feels for the unknown interest and the familiar body gives form to the form. One being feeds the other. The image of the body attracts images from the attached bodies together they become a complex of trunks and lead the union of the forms into existence.

The creative use of random the limination of the color palette used  as intensities and a calmner  organize the freedom between the color  schemes to mature the bodies – Relationships of mass, space materiality, size are a thorough researen and here art meets technique.

The depiction of the human body and the relationship with the environment as well as the redefinition of the image are the main concerns in my works. The interest turned from what we see in front of us in yhe context of how it is rendered and redefined when placed in a new visual context.

I work with an natural model, creating works that range between realism and intense abstraction . In my works the naked bodies stop just standing in the space but they become part of the space reaching almost the limits of the expressionism. “ Representing abstract an object we do not copy but achieve its interpretation “, “ an object resembling itself to the highest degree but seldom represents him” or “ states against him “.

Gaze is the distance that separates us from the object of observation. The voluntary travel of this distance requires the reflection of this gaze from the observed object. “See mean see my  self” . The ability to see something is due to the fact that the object of observation looks at me  . Scratching   with an address. For example when I look at a mountain, a model or whatever , it means that my “Interlocutor” also sees me. I build this interactive distance with matter  light and color reflection . I try to connect the gazes with push bridges the unsuspecting light that will record with color volume.

The color unpretentious and confused . The image unbuilt, pending illustration marked as a colored sandpit just before constaction begins .

The human body is a social semantic constuction for all the representations man how devised as tug of war of human thought.

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.