Braggart
Αντωνιάδης Μάριος
Antoniadis Marios
Βιογραφικό

Ο Μάριος Αντωνιάδης γεννήθηκε στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 1998. Εισήχθη το 2018 στην Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα. Είναι προπτυχιακός φοιτητής στο 3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής του Πανεπιστημίου και εμβαθύνει στην τέχνη της Aγιογραφίας. Ασχολείται με ένα ευρύ μέρος τον Εικαστικών Τεχνών αλλά κυρίως με την Ζωγραφική. Με πηγή έμπνευσης και έρευνας, κοινωνικά και ανθρωπιστικά θέματα. Το 2019 έχει λάβει μέρος στην ομαδική έκθεση της Fa.bri.ka Kollektiv Gallery στην Κύπρο με θέμα «Utopia- Dystopia».Tο 2020 έχει προβληθεί το ζωγραφικό του έργο στην ψηφιακή, ομαδική έκθεση της Art Number 23 Gallery . Το 2022 ήταν μέλος της ομάδας εκτέλεσης και μελέτης γραφιστικών μακετών, στην εικαστική παρέμβαση του εσωτερικού χώρου, στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο «Ατέλεστη Ροή Χρωμάτων». Είναι ιδρυτικό μέλος της εικαστικής ομάδας Pulvis Umbra. Παρουσίασαν το 2022 την βίντεο εγκατάσταση «Re- Matter» στην Imagine Visual Arts Gallery.Τους έχει απονεμηθεί πρώτη θέση στην κατηγορία ¨Visual effects¨ στον διαγωνισμό του Teesside University στο Αnimex με το έργο «Scripted Apes». Έχει παρουσιαστεί η εγκατάσταση της ομάδας με τίτλο «Σφίγγω την φωλιά» και το εικαστικό του έργο στην ομαδική εικαστική έκθεση Απο – Θήκες Μνήμης / Memory Warehouses, της γκαλερί Braggart. Το Animation με τίτλο «Scripted Apes» παρουσιάστηκε στο «Edessas Short Film Festival» και στην ομαδική έκθεση της γκαλερί Braggart στο Πάρκο Καινοτομίας Joist στη Λάρισα στην ομαδική εικαστική έκθeση Απο-Θήκες Μνήμης/ Memory Warehouses

Biography

Marios Antoniadis was born in Cyprus in October 1998. He is currently under going his undergraduate education at the Department of Visual and Applied Arts of the University of  Western Macedoniain Florina. You can find  it  in the third painting work shop of the university and deepens in the Art of Hagiography.He deals with  a wide part of the Visual Arts but mainly with painting. Inspired and researched, social and humanitarianissues.In 2019 he has taken part in the group exhibition of Fa.bri.kaKollektiv Gallery in Cyprus on”Utopia-Dystopia”.In 2020,his painting has been screened in the digital,group exhibition of Art Number 23 Gallery.In 2022 he was a member of the team for the execution and study  of graphic models in the artist icintervention of the interiorspace in the Department of Social Protection and Solidarity of the Municipality of Florina entitled “Unstoppable flow of colors”.In 2022 she was aninstitutional member of the art group Pulvis Umbra where they presented in 2022 the video installation”Re-Matter”at the ImagineVisual Arts Gallery.They have been given the first place in the category “Visual effects”, in the competition of Teesside University in Animex with the work “Scripted Apes”.The group’s installation entitled “Tightenthenest”and his art work in the Joist Innovation Park at the group exhibition “Memory Warehouses”has been presented by Braggart Gallery. The iranimationtitled “Scripted Apes” was presented at the”Edessas Short Film Festival” and at the gallery Braggart /Group exhidition , Memory Warehouses.

 

Εικαστική ιδέα

’Καθώς το δέρμα μου χάνει την λιπαρότητα του

καθώς η σάρκα μου χάνει την ζωηράδα της

νιώθω το σύννεφο που ξάπλωνα τόσα χρόνια

να προσπαθεί να με διώξει από κοντά του.

Γιορτή ακούγετε πως ξεκινά.

Και εγώ στο κέντρο της, έτοιμος να χορέψω

έτοιμος να δω την χαρά στα πρόσωπα τον γύρο μου να με κοιτάν

ανοίγω τα μάτια μου και διώχνω το πέπλο του πόνου όπου με αγκάλιαζε τόσα χρόνια.

Αλλά τα πρόσωπα δεν ήταν εκεί .

Τα πόδια μου, δεν με ήθελαν όρθιο σε αυτό τον όχλο

Και όχλος δεν ήθελε τα πόδια μου όρθια ανάμεσα τους.

Πιστεύοντας πως δεν με πρόσεξαν, άρχισα να τους λέω ιστορίες.

Ιστορίες για τα πόδια μου.

Αλλά αυτοί ιστορίες δεν θέλουν να ακούσουν.

Σιωπή είχαν στα χείλη τους

και περηφάνια στο ανάστημα τους

και καθώς μου μετέφεραν την σιωπή τους

το σύννεφο μου.

Το αναπαυτήριο μου τόσα χρόνια

έγινε σκληρό σαν πέτρα και η σάρκα μου το ακολούθησε μετά

βλέποντας ένα βλέμμα να κοιτάει τα σκαλιά

όπου ανέβαιναν τα άκρα μου, στις ιστορίες

χαμογέλασα με όση δύναμη μου είχε  απομείνει και

του χάρισα την τελευταία ιστορία που έγραψαν τα πόδια μου.’’

 

 

Artist's Statement

As my skin loses its oiliness

As my flesh loses its vivacity

I feel the cloud I’ve lain on for so many years

trying to push me away.

A feast sounds like it’s beginning.

And I’m in the center of it, ready to dance

Ready to see the joy on the faces around me

I open my eyes and push away the veil of pain that has embraced me for so many years.

But the faces were not there.

My legs, they didn’t want me standing in that crowd

And mob didn’t want my legs standing among them.

Believing they didn’t notice me, I began to tell them stories.

Stories about my legs.

But they don’t want to hear stories.

Silence was on their lips

and pride in their stature

and as they conveyed their silence to me

my cloud.

My resting place all these years

became hard as stone and my flesh followed it afterwards

seeing a gaze staring down the stairs

where my limbs climbed, in the stories

I smiled with what strength I had left and

“I gave him the last story my feet had written.

Χρησιμοποιήστε όρους όπως “contemporary art” ή “κεραμικά” ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Please use keywords such as “contemporary art” or “ceramics” for better results.